μουσικοκινητική

Η μουσική με κίνηση έχει αποδείξει ότι ενθαρρύνει έντονα ένα παιδί στο να συμμετέχει στο σύνολο και να βελτιώσει την δημιουργικότητά του, καθώς υπάρχει η κατεύθυνση του να μάθουν μέσα από το παιχνίδι, να ενεργούν, να ερευνούν ενώ παράλληλα, που είναι και το σημαντικότερο, παίζουν.

Συμπεραίνουμε λοιπόν, μέσα και από το δικό μας πρόγραμμα, πόσο σημαντική δραστηριότητα είναι αφού συνδυάζει πάρα πολλά μαζί. Λόγος, ρυθμός, κίνηση, αυτοσχεδιασμός, συνεργασία, αυτοεκτίμηση, πειθαρχία, ανάδειξη ταλέντου και φυσικά ΠΟΛΥ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ.


find_us
metafora
40hmeres
home_food
news