Το παιδαγωγικό πρόγραμμα καταρτίζεται από τους παιδαγωγούς

του κάθε τμήματος και εγκρίνεται από τη Διεύθυνση του σταθμού. Λαμβάνει υπόψιν του τις ανάγκες και τις δυνατότητες της κάθε ηλικιακής ομάδας. Βασικοί εκπαιδευτικοί στόχοι του προγράμματος αποτελούν: η αυτονομία, η κοινωνικοποίηση, η ανάπτυξη δεξιοτήτων, η ενθάρρυνση των ιδιαίτερων κλίσεων του κάθε παιδιού, η κατάκτηση συγκεκριμένων και αφηρημένων εννοιών. 

Όλη η φιλοσοφία του σταθμού βασίζεται στη βιωματική επικοινωνιακή διδασκαλία και τη διεπιστημονικότητα. Κύριο εργαλείο μάθησης αποτελεί το παιχνίδι, τόσο το ελεύθερο όσο και το οργανωμένο.

Right Image

Οι Δραστηριότητες του Λαμπετώ

Ιδιαίτερα, ο παιδαγωγικός σχεδιασμός του νηπιακού τμήματος συμβαδίζει με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για τα νηπιαγωγεία όπως ορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας.

Δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα κατά την εκπαιδευτική διαδικασία:

- Ζωγραφική-Χειροτεχνία-Καλές Τέχνες
- Τραγούδι-Μουσικοκινητική αγωγή
- Θεατρικό παιχνίδι-Κουκλοθέατρο
- Μαθηματικά
- Προανάγνωση-Προγραφή-Φιλαναγνωσία

Right Image

Το πρόγραμμα γνωστοποιείται στους γονείς

Tόσο μέσω των οργανωμένων συναντήσεων με τους παιδαγωγούς, όσο και μέσα από τα μπλοκ επικοινωνίας όπου κάθε μήνα περιγράφονται αναλυτικά όσα συνέβησαν στην τάξη.

Right Image

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για τον σταθμό μας;

Ημέρες και ώρες λειτουργίας Λαμπετώ

Βρεφονηπιακός σταθμός - Νηπιαγωγείο

Κ. Βάρναλη 61 & Σ. Μελά
Μεταμόρφωση, Αττική

Δευτέρα – Παρασκευή
6:30 π.μ. - 6:00 μ.μ.