ομαδικό παιχνίδι

Τα παιδιά μέσα από το παιχνίδι και ακόμη περισσότερο από το ομαδικό παιχνίδι καταφέρνουν να εξοικειώνονται κλιμακωτά με την επιτυχία και την αποτυχία ή τη νίκη και την ήττα. Έτσι βελτιώνονται σε σημαντικά θέματα για εκείνα, όπως το να αυξήσουν τις φυσικές και διανοητικές δεξιότητές τους αλλά και τις επιδόσεις τους γενικά. Επίσης μαθαίνουν να ακολουθούν τη δική τους στρατηγική, να συμμετέχουν σε ομάδες συνεργασίας και να κρίνουν την επιτυχία κάθε φορά ξεχωριστά.

Έτσι εμείς μέσω του ομαδικού παιχνιδιού επαινούμε τους μικρούς μας φίλους για την προσπάθεια που κατέβαλλαν και όχι φυσικά για το αποτέλεσμα, τονίζοντας την απόλαυση του να συμμετέχουν σε κάτι και να προσπαθούν γι αυτό. Ασχολούμαστε ατομικά μαζί τους αλλά και με την εκάστοτε ομάδα στο σύνολό της, αναφέροντας στα παιδιά τα θετικά τους σημεία και συζητώντας μαζί τους για την συμπεριφορά τους μέσα στο παιχνίδι.


find_us
metafora
40hmeres
home_food
news