Πρόγραμμα

Η βρεφονηπιακός σταθμός λειτουργεί βάσει καθημερινού και σταθερού προγράμματος

Ωράριο λειτουργίας 06.30-1800

Σταθερό ωράριο φαγητού και ύπνου

Στα μεσοδιαστήματα τα παιδιά, καθώς είναι χωρισμένα με βάση την ηλικία τους, απασχολούνται ανάλογα.

Ακόμη ο σταθμός μας, συμμετέχει σε εκπαιδευτικά προγράμματα, προσομοίωσης αγροτικών ασχολιών.

find_us
metafora
40hmeres
home_food
news